SERVER MỚI

Ngày Giờ Game Server
26/07 14:00 Soái Vương

SV-126

25/07 09:30 Vân Trung Ca

VTC-23

25/07 09:30 Hoa Thiên Cốt

S148

12/07 11:00 Diệp Vấn

DV-14

25/04 14:02 Ngạo Thiên

S65

Tổng đài hỗ trợ

GAME MỚI

Vân Trung Ca

Hoa Thiên Cốt

Soái Vương

Diệp Vấn

Bách Chiến Phong Thần

Ngạo Thiên