Chính sách bảo mật thông tin người dùng

Ngày có hiệu lực: 15/05/2019

Chính sách bảo mật này mô tả cách Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom) xử lý và bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua trang web, trò chơi, ứng dụng di động và các sản phẩm và dịch vụ phần mềm tương tác khác mà chúng tôi vận hành và liên kết đến Chính sách quyền riêng tư này (gọi chung là “Dịch vụ”).

anhquytacnew

I.THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn cung cấp cho chúng tôi, khi bạn liên lạc với người khác và khi bạn sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Khi bạn đăng ký, liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn có thể chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, bao gồm:

Thông tin liên lạc, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ email.

Thông tin tài khoản người dùng, bao gồm tên người dùng, biệt danh, mật khẩu và ảnh hồ sơ.

Thông tin về nhân khẩu, bao gồm tuổi, giới tính và quốc gia của bạn.

Danh bạ từ sổ địa chỉ thiết bị của bạn và các tài khoản truyền thông xã hội.

Thông tin thanh toán mà bộ xử lý thanh toán của chúng tôi thu thập khi bạn mua hàng.

Thư bạn gửi cho chúng tôi.

Truyền thông với người khác. Khi bạn giao tiếp hoặc chia sẻ thông tin với những người khác thông qua Dịch vụ, bao gồm bằng cách đăng ảnh hoặc giao tiếp bằng miệng hoặc bằng thông điệp bằng văn bản, chúng tôi có thể truy cập và lưu trữ các nội dung của các thông tin liên lạc và các thông tin có liên quan, trừ trường hợp truy cập và lưu trữ đó đều bị cấm bởi pháp luật. Bạn đồng ý với việc ghi lại, lưu trữ và tiết lộ thông tin và thông tin mà bạn gửi hoặc nhận của chúng tôi phù hợp với Chính sách bảo mật này và Điều khoản dịch vụ và Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối

Sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP) và các số nhận dạng khác được gán cho thiết bị và ứng dụng của bạn khi bạn truy cập Internet hoặc sử dụng Dịch vụ, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ trình duyệt, hệ điều hành, tên và loại thiết bị, địa chỉ MAC và các số nhận dạng thiết bị khác, thông tin từ thiết bị của bạn (bao gồm thông tin từ và về ổ cứng và các thiết bị lưu trữ khác, bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, thẻ video và phần cứng ngoại vi, phần mềm và các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị của bạn), dịch vụ Internet và nhà cung cấp dịch vụ di động, các trang bạn truy cập trước và sau khi sử dụng Dịch vụ, ngày và giờ truy cập, thông tin tải xuống, các liên kết bạn nhấp và các khu vực bạn xem trong Dịch vụ, số liệu trò chơi và dữ liệu sử dụng, và thông tin nhật ký máy chủ tiêu chuẩn khác. Chúng tôi thu thập thông tin bổ sung khi Dịch vụ gặp sự cố hoặc gặp phải vấn đề, bao gồm dữ liệu trình điều khiển và hệ thống. Phù hợp với quyền của thiết bị, chúng tôi có thể thu thập hoặc lấy thông tin vị trí từ tín hiệu GPS của thiết bị, kết nối Bluetooth, mạng WiFi gần đó và thông tin thiết bị tương tự. Chúng tôi cũng có thể lấy được vị trí từ địa chỉ IP của bạn.

Thông tin chúng tôi có được từ các nguồn khác. Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn công khai và thương mại (theo luật cho phép), mà chúng tôi có thể kết hợp với các thông tin khác mà chúng tôi nhận được từ hoặc về bạn. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin từ các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba khi bạn hoặc người dùng khác chọn kết nối với các dịch vụ đó.

II.CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi có thể sử dụng, ghi lại, hệ thống hóa, lưu trữ, cập nhật hoặc sửa đổi, truy xuất, xóa hoặc xử lý thông tin của bạn cho các mục đích sau, sử dụng các phương tiện thủ công hoặc tự động:

Bộ xử lý thanh toán của chúng tôi sử dụng thông tin thanh toán khi cần thiết để hoàn thành giao dịch hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để:

Gửi email, đẩy thông báo, tin nhắn văn bản, cảnh báo và các thông tin liên lạc khác về Dịch vụ của chúng tôi và các sản phẩm của các đối tác bên thứ ba của chúng tôi, phù hợp với lựa chọn của bạn.

Tùy chỉnh và phân phối nội dung và quảng cáo bạn thấy khi sử dụng Dịch vụ hoặc các trang web và dịch vụ của bên thứ ba, phù hợp với lựa chọn của bạn.

Liên kết các thiết bị khác nhau mà bạn có thể sử dụng để phân tích việc sử dụng Dịch vụ của bạn, tùy chỉnh quảng cáo và cung cấp và cải thiện Dịch vụ.

Phân tích và giải quyết các hoạt động bị cấm, bao gồm bằng cách hỗ trợ các nỗ lực của chúng tôi trong việc kiểm soát người dùng có thể phát triển hoặc sử dụng hack hoặc cheat để giành lợi thế so với những người dùng Dịch vụ khác và thực thi Thỏa thuận cấp phép dịch vụ và Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của chúng tôi

Phân tích, phát triển và cải thiện Dịch vụ cũng như các sản phẩm và dịch vụ mới, bao gồm bằng cách thực hiện và cung cấp các khảo sát, thăm dò và nghiên cứu.

Các cơ sở pháp lý của VTC Intecom, để xử lý thông tin cho các mục đích này bao gồm việc xử lý là cần thiết cho:

  • • Các lợi ích hợp pháp của VTC Intecom, bao gồm cả những lợi ích được mô tả ở trên và khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ.
  • • Phù hợp với nghĩa vụ pháp lý của VTC Intecom.
  • • Hiệu suất của Điều khoản dịch vụ và Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối giữa VTC Intecom và người dùng.
  • • Thực hiện các nghĩa vụ và thực hiện các quyền theo luật hiện hành.
  • • Nếu được áp dụng, trên cơ sở sự đồng ý của người dùng mà sau đó có thể bị rút bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi, mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút tiền. Chúng tôi dựa vào sự đồng ý cho các mục đích quảng cáo nhất định, sử dụng một số cookie nhất định, thu thập thông tin định vị chính xác, kết hợp dữ liệu trên các thiết bị và chuyển thông tin cá nhân quốc tế. Để biết thêm thông tin về cách bạn có thể cung cấp hoặc rút lại sự đồng ý của bạn, hãy xem các lựa chọn của bạn.

III.KHI THÔNG TIN ĐƯỢC CHIA SẺ

Chúng tôi giới hạn khi chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập trong các trường hợp sau:

Trong VTC Intecom. Chúng tôi chia sẻ thông tin trên các công ty VTC Intecom.

Đối tác kinh doanh. Chúng tôi chia sẻ thông tin với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, bao gồm các công ty xử lý thanh toán và cổng, dịch vụ nền tảng, nhà phát triển trò chơi, nhà xuất bản trò chơi, dịch vụ hỗ trợ khách hàng, nhà cung cấp lưu trữ và lưu trữ đám mây, công ty truyền thông xã hội (những người có thể thu thập thông tin khi bạn sử dụng Dịch vụ hoặc khi bạn kết nối Dịch vụ với tài khoản truyền thông xã hội của mình) và các công ty phân tích và quảng cáo, để giúp chúng tôi cung cấp và cải thiện Dịch vụ và vận hành doanh nghiệp của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về các đối tác kinh doanh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Người dùng khác. Hồ sơ của bạn, bao gồm tên người dùng và hình ảnh bạn có thể cung cấp và thông tin về các hoạt động của bạn trên Dịch vụ có thể hiển thị cho những người dùng khác của Dịch vụ hoặc các trang web và dịch vụ của bên thứ ba. Ví dụ: kết quả, điểm số và thông tin hồ sơ trò chơi của bạn có thể được xem bởi những người dùng Dịch vụ khác và, nếu bạn chọn liên kết đến các trang truyền thông xã hội như Facebook, được xem bởi người dùng của các trang web đó.

Mục đích pháp lý. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho các bên thứ ba khi chúng tôi tin rằng làm như vậy là bắt buộc theo luật hoặc hợp tác với các cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn để bảo vệ quyền hoặc tài sản của VTC Intecom, bao gồm thực thi Điều khoản dịch vụ và Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của chúng tôi và những người khác, hoặc khi chúng tôi tin rằng có trường hợp khẩn cấp đe dọa đến sức khỏe hoặc sự an toàn của bạn, một người khác, hoặc công chúng.

Giao dịch công ty. Nếu VTC Intecom có liên quan đến một giao dịch của công ty, chẳng hạn như sáp nhập, mua lại bởi một công ty khác, bán tài sản hoặc trong trường hợp không có khả năng phá sản, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho tổ chức kế nhiệm theo luật hiện hành.

Với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác được tiết lộ cho bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin hoặc theo sự đồng ý của bạn.

IV.COOKIES VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ

Khi bạn sử dụng Dịch vụ hoặc tương tác với email từ chúng tôi, chúng tôi và các đối tác kinh doanh bên thứ ba của chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bằng cookie, thẻ pixel, lưu trữ cục bộ và các công nghệ tương tự.

Cookies là các tệp nhỏ được tạo tự động khi bạn truy cập trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Thẻ pixel là những hình ảnh rất nhỏ hoặc mẩu dữ liệu nhỏ nhúng trong hình ảnh, còn được gọi là “web beacon” hoặc “GIF rõ ràng”, có thể nhận ra các tập tin cookie, thời gian và ngày với một trang được xem, một mô tả của trang nơi thẻ pixel được đặt và thông tin tương tự từ thiết bị của bạn. Bộ nhớ cục bộ tương tự như cookie ngoại trừ việc nó có thể lưu trữ lượng thông tin lớn hơn và có thể được lưu trữ ở nơi khác trên thiết bị của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự (gọi chung là “Cookie”) cho các chức năng và mục đích sau:

Chức năng

Mục đích

Phân tích và nghiên cứu

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích và nghiên cứu để thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm tổng số người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các loại thiết bị họ sử dụng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để tổng hợp các báo cáo về thông tin tổng hợp và không xác định và để giúp cải thiện Dịch vụ.

Xác thực

Những cookie này giúp chúng tôi xác định người dùng của mình để khi bạn đăng nhập, bạn có thể tận hưởng đầy đủ Dịch vụ và tính năng.

Những cookie này rất cần thiết và không thể bị chặn nếu bạn muốn sử dụng Dịch vụ.

Tính năng và hiệu suất dịch vụ

Chúng tôi sử dụng cookie theo dõi tính năng để thu thập thông tin về cách thức Dịch vụ của chúng tôi hoạt động. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để biên dịch báo cáo và để giúp cải thiện Dịch vụ.

Tính toàn vẹn của dịch vụ và bảo mật

Chúng tôi sử dụng cookie dựa trên bảo mật để giúp đảm bảo an toàn cho Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu được từ cookie toàn vẹn bảo mật và dịch vụ để, trong số những thứ khác, xác định các hoạt động lừa đảo hoặc lạm dụng có thể có, thực thi Điều khoản dịch vụ và Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối và để bảo vệ sự an toàn của người dùng.

Những cookie này rất cần thiết và không thể bị chặn nếu bạn muốn sử dụng Dịch vụ.

Quảng cáo

Chúng tôi sử dụng cookie quảng cáo để tùy chỉnh quảng cáo hiển thị cho bạn trên Dịch vụ và trên các trang web và dịch vụ của bên thứ ba.

Chúng tôi cho phép các bên thứ ba, bao gồm nhà cung cấp phân tích, mạng quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo khác, thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ trên các ứng dụng và các thiết bị khác nhau của bạn bằng cookie và các công nghệ tương tự. Các bên thứ ba có thể sử dụng thông tin này để hiển thị quảng cáo trên dịch vụ của chúng tôi và các nơi khác trực tuyến trên các trang web và các dịch vụ khác nhau phù hợp với mối quan tâm, sở thích của bạn, và đặc điểm. Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng và tiết lộ thông tin cho các mục đích đó thông qua Lựa chọn của bạn.

BẠN ĐỒNG Ý VIỆC SỬ DỤNG COOKIE KHÔNG CẦN THIẾT VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN CÔNG NGHỆ KHÁC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT MÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ QUYỀN BẠN CÓ THỂ CÓ THEO LUẬT ÁP DỤNG CHO SAU TỪ CHỐI SỬ DỤNG CỦA CHÚNG TÔI

V. LỰA CHỌN CỦA BẠN

VTC Intecom cung cấp cho bạn nhiều sự lựa chọn để kiểm soát việc sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn, bao gồm:

Email liên lạc. Bạn có thể từ chối nhận email thương mại từ chúng tôi bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong email của chúng tôi. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn đã chọn không nhận các email thương mại, bạn vẫn có thể tiếp tục nhận các tin nhắn liên quan đến tài khoản, giao dịch và các tin nhắn liên quan đến dịch vụ tương tự.

Thông tin định vị địa lý. Thiết bị của bạn có thể cho phép bạn kiểm soát việc thu thập thông tin định vị chính xác của mình và liệu thông tin này có được chia sẻ với bên thứ ba hay không, thông qua các cài đặt trên thiết bị của bạn. Xin lưu ý rằng bạn có thể cần điều chỉnh nhiều cài đặt, và không chỉ các quyền của vị trí, để từ chối cung cấp thông tin vị trí chính xác. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin định vị chính xác, chúng tôi có thể tiếp tục lấy vị trí gần đúng của bạn từ địa chỉ IP của bạn và thông tin khác mà chúng tôi có thể thu thập. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem lại cài đặt thiết bị của bạn.

Cookies và công nghệ tương tự. Bạn có thể từ chối hoặc vô hiệu hóa cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt web của bạn. Bởi vì mỗi trình duyệt web là khác nhau, vui lòng tham khảo các hướng dẫn được cung cấp bởi trình duyệt web của bạn (thường là trong phần “Trợ giúp”). Xin lưu ý rằng bạn có thể cần thực hiện các bước bổ sung để từ chối hoặc vô hiệu hóa bộ nhớ cục bộ và các công nghệ tương tự. Ví dụ: Adobe Local Shared Object có thể được kiểm soát thông qua các hướng dẫn trên trang Trình quản lý cài đặt Adobe. Xóa cookie trong trình duyệt của bạn trong một số trường hợp có thể hủy các lựa chọn của bạn cho quảng cáo dựa trên sở thích. Nếu bạn chọn từ chối, vô hiệu hóa hoặc xóa cookie và các công nghệ tương tự, một số chức năng của Dịch vụ có thể không còn khả dụng cho bạn nữa.

Không theo dõi tín hiệu và cơ chế tương tự. Một số trình duyệt web có thể truyền tín hiệu “không theo dõi” đến các trang web mà người dùng liên lạc. VTC Intecom hiện không có hành động để đáp ứng với các tín hiệu này.

Quảng cáo dựa trên sở thích. Mặc dù không thể tắt tất cả quảng cáo, nhưng bạn có khả năng kiểm soát xem bạn có nhận được quảng cáo dựa trên sở thích dựa trên thông tin được thu thập hoặc nhận về các hoạt động và sở thích trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web và dịch vụ không liên kết và các thiết bị khác của bạn. Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo dựa trên sở thích từ các công ty tham gia các chương trình tự điều chỉnh như Sáng kiến quảng cáo mạng (Hoa Kỳ) và Liên minh quảng cáo kỹ thuật số (Hoa Kỳ), EDAA (EU) và DAAC (Canada) bằng cách theo dõi hướng dẫn được cung cấp trên trang web của họ. Nếu bạn đang sử dụng một ứng dụng di động, bạn cũng có thể cần phải từ chối quảng cáo dựa trên sở thích trên thiết bị di động hoặc thông qua ứng dụng di động. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra cài đặt ứng dụng và thiết bị di động của bạn. Xin lưu ý rằng lựa chọn từ chối của bạn sẽ chỉ áp dụng cho trình duyệt và thiết bị bạn đang sử dụng khi bạn chọn không tham gia.

Quyền trò chơi và thiết bị khác. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư của mình để nhận thông báo đẩy, chia sẻ sổ địa chỉ và các thông tin hoặc tính năng khác trong Dịch vụ hoặc quyền của thiết bị. Vui lòng xem lại cài đặt cho Dịch vụ và thiết bị của bạn để biết thêm thông tin. Để dừng việc thu thập thông tin của trò chơi VTC Intecom, bạn có thể gỡ cài đặt trò chơi bằng quy trình gỡ cài đặt tiêu chuẩn có sẵn trên thiết bị của bạn hoặc chợ ứng dụng hoặc mạng mà bạn đã cài đặt trò chơi.

Quyền dữ liệu và rút lại sự đồng ý. Luật pháp tại quốc gia của bạn có thể cung cấp cho bạn quyền yêu cầu quyền truy cập, sửa, hạn chế, chuyển, sao chép hoặc xóa thông tin của bạn, yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin của bạn hoặc xóa tài khoản của bạn hoặc rút hoặc thay đổi phạm vi đồng ý của bạn. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ ngừng xử lý thông tin của bạn cho các mục đích đó, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin trước đây được chấp thuận bởi sự đồng ý của bạn. Trong trường hợp khả thi về mặt công nghệ và được yêu cầu bởi luật pháp hiện hành, chúng tôi sẽ chuyển thông tin của bạn theo yêu cầu hợp lý của bạn. Yêu cầu rút lại sự đồng ý, hạn chế hoặc ngừng xử lý thông tin của bạn hoặc xóa tài khoản hoặc thông tin của bạn có thể dẫn đến việc bạn không thể truy cập Dịch vụ hoặc một số tính năng của nó. Để thực hiện các quyền của bạn phù hợp với luật hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

VI. TRẺ EM

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi được quy định khác theo luật hiện hành) mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc trừ khi được luật pháp hiện hành cho phép.

VII. CÁCH CHÚNG TÔI BẢO ĐẢM VÀ CÁCH CHÚNG TÔI LƯU THÔNG TIN

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử, tổ chức và thủ tục hợp lý và phù hợp để bảo vệ thông tin của bạn. Mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý chống lại sự mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép có thể, không có hệ thống lưu trữ hoặc truyền dữ liệu nào qua Internet có thể được đảm bảo an toàn. Dữ liệu chúng tôi thu thập sẽ chỉ được lưu giữ miễn là cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích nêu trên, trừ khi luật áp dụng yêu cầu khác.

VIII. CHUYỂN DỮ LIỆU QUỐC TẾ

Thông tin chúng tôi thu thập có thể được chuyển đến các quốc gia bên ngoài quốc gia của bạn cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Bạn hiểu rằng các quốc gia này, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ, có thể không cung cấp mức độ bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu tương tự như Liên minh châu Âu / Khu vực kinh tế châu Âu hoặc quốc gia của bạn và bạn đồng ý với việc chuyển thông tin của bạn đến các quốc gia này để xử lý theo Chính sách quyền riêng tư này. Những chuyển khoản này rất cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và thực hiện Điều khoản dịch vụ và Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối.

IX. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư này, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi những thay đổi đó có hiệu lực bằng cách đăng chính sách cập nhật thông qua Dịch vụ hoặc theo cách khác theo luật hiện hành. Mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực sau một khoảng thời gian hợp lý như được chỉ định trong thông báo về những thay đổi đó.

X. LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Sự riêng tư và bảo mật thông tin của bạn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ khách hàng nhanh nhất có thể về các vấn đề về bảo mật thông tin.

Quyền yêu cầu xóa Tài khoản game Mobile:

Quy trình gửi và hỗ trợ xoá một tài khoản game Mobile:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào trang hotro.vtc.vn hoặc nhấn nút "Yêu cầu xóa tài khoản" màu đỏ trên màn hình đăng nhập của Game, sử dụng một tài khoản bất kì để gửi hỗ trợ. Nút "Yêu cầu xóa tài khoản" màu đỏ trên màn hình đăng nhập Game

chinh sach bao mat
Nút "Yêu cầu xóa tài khoản" màu đỏ trên màn hình đăng nhập Game

Bước 2: Chọn dịch vụ game cần xoá.

Bước 3: Cung cấp thông tin tài khoản (của tài khoản cần hỗ trợ).

Bước 4: Tạm khoá tài khoản 14 ngày để kiểm tra để kiểm tra tranh chấp.

- Sau 14 ngày, nếu không xảy ra tranh chấp và được Khách hàng phản hồi đã hết thời hạn kiểm tra, các yêu cầu này sẽ được hỗ trợ: xoá tài khoản game Mobile đó.

Lưu ý: đây chỉ là tính năng xóa tài khoản game, không ảnh hưởng tới tài khoản VTC ID. Ngoài ra, trong thời gian 14 ngày kiểm tra, khách hàng có quyền hủy yêu cầu này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc thông lệ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhà xuất bản về Dịch vụ VTC Intecom cụ thể, bộ điều khiển dữ liệu chịu trách nhiệm về thông tin của bạn:

Nhà xuất bản Thông tin liên hệ
Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom) 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

VeraSafe đã được chỉ định làm đại diện của VTC Intecom tại Liên minh Châu Âu về các vấn đề bảo vệ dữ liệu, theo Điều 27 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu. Nếu bạn ở Liên minh Châu Âu và yêu cầu của bạn liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với VeraSafe tại:

VeraSafe Czech Republic s.r.o

Klimentská 46

Prague 1, 11002

Czech Republic

Mẫu liên lạc: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative