Tên cá nhân/Tổ chức
Số điện thoại
Địa chỉ
Bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp như sau:
TTCE gửi 1409
Mỗi tin nhắn được gửi đi là bạn đã ủng hộ 18.000 đồng
vào quỹ cho chương trình Trái tim cho em
Số tiền ủng hộ của bạn được sử dụng thế nào?
tổng số tiền ủng hộ
9.806.000 đ
số lượt đã ủng hộ
71

tài khoản ủng hộ nhiều nhất

1. T* ĐẸP ZAI
4.000.000 đ
2. black.chicken1
1.000.000 đ
3. Hoàng Cumt
500.000 đ
4. Bảo HOang
500.000 đ
5. duc
500.000 đ

tài khoản ủng hộ gần nhất

1. Trương Minh Trường
100.000 đ
2. chung sức vì đồng bào vùng lũ
20.000 đ
3. Trần Hữu Chính
22.000 đ
4. Huy
20.000 đ
5. Tran Hong Quang
10.000 đ