tổng số tiền ủng hộ
9.806.000 đ
số lượt đã ủng hộ
71
đơn vị bảo trợ thông tin
tổng số tiền ủng hộ
33.918.000 đ
số lượt đã ủng hộ
160
đơn vị bảo trợ thông tin