Đơn vị bảo trợ của dự án
Đơn vị kêu gọi ủng hộ
cho quỹ từ thiện
Số tiền ủng hộ của bạn được sử dụng thế nào?
tổng số tiền ủng hộ
43.724.000 đ
số lượt đã ủng hộ
231

tài khoản ủng hộ nhiều nhất

1. T* ĐẸP ZAI
24.220.000 đ
2. nguyen van dai
1.600.000 đ
3. RanKingCFVN
1.100.000 đ
4. Hoàng Thị Loan
1.000.000 đ
5. black.chicken1
1.000.000 đ

tài khoản ủng hộ gần nhất

1. Trương Minh Trường
100.000 đ
2. Trần Trung Tín
98.000 đ
3. chung sức vì đồng bào vùng lũ
20.000 đ
4. Trần Hữu Chính
22.000 đ
5. Huy
20.000 đ