• Trang chủ
  • Tin tức
  • [Hoa Thiên Cốt] Update tháng 10: Tâm ma nay đã có thể "tẩy", nội dung ghép máy chủ

[Hoa Thiên Cốt] Update tháng 10: Tâm ma nay đã có thể "tẩy", nội dung ghép máy chủ

Game: Hoa Thiên Cốt - 14/10/2016 Lượt xem: 5939

Nội dung update ngày tháng 10: Tẩy luyện tâm ma

1. Hệ thống mới: tẩy luyện tâm maQuy tắc:
1. Dùng đạo cụ nhận 3 thuộc tính ngẫu nhiên
2. Dùng [đổi thuộc tính] để thêm thuộc tính lên người nhân vật
3. Dùng [tẩy luyện lại] nhận được thuộc tính ngẫu nhiên mới 3 ngày
4. Tẩy luyện nhiều lần nhận được thuộc tính cần
5. Thuộc tính đang khóa khi tẩy luyện sẽ không nhận được thuộc tính mới
6. Gía trị thuộc tính: cam>tím>lam>lục>trắng

2. Tài nguyên ảo hóa mới


 
Cách nhận: phần thưởng hoạt động 


 
Cách nhận: phần thưởng hoạt động 

Đồng thời, trong thời gian bảo trì cập nhật, tiến hành ghép các server sau thành 1 cụm: 

- 128, 129, 130                
- 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
- 140, 141, 142, 143, 144, 145     
- 146, 147, 148                

#tag

cùng chuyên mục