• Trang chủ
  • Tin tức
  • [Hoa Thiên Cốt] Update: Tâm ma nay đã có thể "tẩy", nội dung ghép máy chủ

[Hoa Thiên Cốt] Update: Tâm ma nay đã có thể "tẩy", nội dung ghép máy chủ

Game: Hoa Thiên Cốt - 13/10/2016 Lượt xem: 3867

Nội dung update ngày 13/10: Tẩy luyện tâm ma

Thời gian bảo trì cập nhật: 08h00 - 10h00 ngày 13/10.

1. Hệ thống mới: tẩy luyện tâm ma


Quy tắc:
1. Dùng đạo cụ nhận 3 thuộc tính ngẫu nhiên
2. Dùng [đổi thuộc tính] để thêm thuộc tính lên người nhân vật
3. Dùng [tẩy luyện lại] nhận được thuộc tính ngẫu nhiên mới 3 ngày
4. Tẩy luyện nhiều lần nhận được thuộc tính cần
5. Thuộc tính đang khóa khi tẩy luyện sẽ không nhận được thuộc tính mới
6. Gía trị thuộc tính: cam>tím>lam>lục>trắng

2. Tài nguyên ảo hóa mới

 
Cách nhận: phần thưởng hoạt động 

 
Cách nhận: phần thưởng hoạt động 

Đồng thời, trong thời gian bảo trì cập nhật, tiến hành ghép các server sau thành 1 cụm: 

- 128, 129, 130                
- 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
- 140, 141, 142, 143, 144, 145     
- 146, 147, 148                

#tag

cùng chuyên mục