• 1. Chọn thông tin
  • 2. Thanh toán
  • 3. Kết quả

Bước 2: thanh toán bằng thẻ cáo trả trước

Chọn nhà mạng
Nhập nội dung thẻ cào
Số seri :
Mã thẻ:
Tài khoản: Kiểm tra
quay lại
Ghi chú: Giá trị quy đổi ra Vcoin xin vui lòng tham khảo phí dưới
Mệnh giá thẻ Vcoin
Mệnh giá thẻ (VNĐ) Vcoin
10.000 10
20.000 20
30.000 30
50.000 50
100.000 100
200.000 200
300.000 300
500.000 500
1.000.000 1.000
2.000.000 2.000
5.000.000 5.000
10.000.000 10.000