Hệ thống tài khoản VTC trân trọng thông báo Chính sách nạp Vcoin mới được áp dụng từ lúc 0h ngày 11/12/2015.

I. Nạp Vcoin từ VTC365

Tỷ lệ Vcoin khách hàng nhận được là 100% Vcoin.

* Đặc biệt, Nạp/Mua mã thẻ Vcoin qua Ví điện tử VTC Pay tại website https://365.vtcpay.vn/ hoặc ứng dụng mobile VTC Pay, khách hàng sẽ được giảm giá 5% mỗi mệnh giá Vcoin. Cụ thể:

STT Số tiền khách hàng trả Vcoin khách hàng
nhận được
1 9.500 10 Vcoin
2 19.000 20 Vcoin
3 47.500 50 Vcoin
4 95.000 100 Vcoin
5 190.000 200 Vcoin
6 285.000 300 Vcoin
7 475.000 500 Vcoin
8 950.000 1.000 Vcoin
9 1.900.000 2.000 Vcoin
10 4.750.000 5.000 Vcoin
11 9.500.000 10.000 Vcoin
Lưu ý :
- Vcoin sử dụng trong tất cả các sản phẩm - dịch vụ của VTC và các đối tác kết nối với VTC.

II. Nạp Vcoin từ thẻ trả trước

1. Thẻ Vcoin

Tỷ lệ Vcoin khách hàng nhận được là 100% Vcoin. Theo đó, số Vcoin nhận được tương ứng với từng mệnh giá thẻ như sau:

STT Mệnh giá thẻ Vcoin khách hàng
nhận được
1 10.000 10 Vcoin
2 20.000 20 Vcoin
3 30.000 30 Vcoin
4 50.000 50 Vcoin
5 100.000 100 Vcoin
6 200.000 200 Vcoin
7 300.000 300 Vcoin
8 500.000 500 Vcoin
9 1.000.000 1.000 Vcoin
10 2.000.000 2.000 Vcoin
11 5.000.000 5.000 Vcoin
12 10.000.000 10.000 Vcoin

2. Mã VTC Pro

Tỷ lệ Vcoin khách hàng nhận được là 110% Vcoin. Theo đó, số Vcoin nhận được tương ứng với từng gói như sau:

STT Gói VTC Pro Vcoin khách hàng
nhận được
1 500.000 550 Vcoin
2 1.000.000 1.100 Vcoin
3 2.000.000 2.200 Vcoin
4 5.000.000 5.500 Vcoin
5 10.000.000 11.000 Vcoin
6 20.000.000 22.000 Vcoin
7 50.000.000 55.000 Vcoin

III. Nạp Vcoin từ tài khoản ngân hàng

Tỷ lệ Vcoin khách hàng nhận được là 100% Vcoin.

Hình thức thanh toán Vcoin khách hàng
nhận được
Tài khoản ngân hàng 100%

IV. NẠP VCOIN TỪ VÍ ĐIỆN TỬ VTC PAY:

Tỷ lệ Vcoin khách hàng nhận được là 100% Vcoin.

Hình thức thanh toán Vcoin khách hàng
nhận được
Ví điện tử VTC Pay 100%

V. Nạp Vcoin từ thanh toán quốc tế

1. Thẻ thanh toán quốc tế

Tỷ lệ Vcoin khách hàng nhận được là 100% Vcoin. Không mất phí giao dịch.

STT Hình thức thanh toán Vcoin khách hàng
nhận được
1 Thẻ Visa 100%
2 Thẻ Master 100%
3 Thẻ JCB 100%

2. Tài khoản Paypal

Tỷ lệ Vcoin khách hàng nhận được là 100% Vcoin.

STT Giá
(USD)
Mệnh giá hiển thị
trên VTC ID (VNĐ)
Vcoin khách hàng
nhận được
1 5 100.000 100 Vcoin
2 10 200.000 200 Vcoin
3 14.5 300.000 300 Vcoin
4 24 500.000 500 Vcoin
5 47 1.000.000 1.000 Vcoin

VI. Nạp Vcoin từ tin nhắn SMS

1. Nạp Vcoin từ tin nhắn qua đầu số 9029

Tỷ lệ Vcoin khách hàng nhận được là 100% Vcoin.
Cú pháp nhắn tin qua đầu số 9029 để nạp Vcoin vào tài khoản, bạn vui lòng soạn tin theo cú pháp như sau:
+ Đối với thuê bao di động Viettel (trả trước và trả sau)
VTCEB [Mệnh giá tiền] NAP [Tentaikhoan] gửi 9029 Điều kiện để các thuê bao Viettel sử dụng dịch vụ qua đầu số 9029:
- Các thuê bao phát sinh cước cuộc gọi trên 10.000VNĐ/tháng. Thời gian áp dụng từ 6/8/2015
- Các thuê bao đăng ký và sử dụng gói tomato550 trên 3 tháng. Thời gian áp dụng từ 31/7/2015

+ Đối với thuê bao di động Mobifone/Vinaphone (trả trước và trả sau) VTC EB NAP[Mệnh giá tiền] [Tentaikhoan] gửi 9029

Lưu ý: Riêng đầu số của thuê bao di động Vinaphone, không nạp mệnh giá tiền 100.000VNĐ
STT Mệnh giá
(VNĐ)
Viettel Mobifone Vinaphone
1 5000 2 Vcoin 2 Vcoin 2 Vcoin
2 10.000 4 Vcoin 4 Vcoin 4 Vcoin
3 15.000 6 Vcoin 6 Vcoin 6 Vcoin
4 20.000 8 Vcoin 8 Vcoin 8 Vcoin
5 30.000 12 Vcoin 13 Vcoin 13 Vcoin
6 40.000 17 Vcoin 19 Vcoin 19 Vcoin
7 50.000 22 Vcoin 24 Vcoin 24 Vcoin
8 100.000 45 Vcoin 48 Vcoin ---

2. Nạp Vcoin từ tin nhắn qua đầu số 8766

NAP [Tentaikhoan] gửi 8766
Ví dụ: NAP sweetboy06 => gửi 8766
Phí tin nhắn: 15.000đ
Số Vcoin thanh toán nhận được mỗi lần nạp: 6 Vcoin


Lưu ý:
* Hình thức nạp Vcoin bằng SMS qua đầu số 8766 hỗ trợ tất cả các mạng, bao gồm trả trước và trả sau
* Mỗi tài khoản chỉ được nhận tối đa 500 Vcoin/ngày từ hình thức nạp này
* Trong vòng 30 ngày, mỗi tài khoản không được nạp quá 10.000.000đ từ các thuê bao
* Trong vòng 30 ngày, mỗi tài khoản chỉ được nạp tối đa dưới 10 số thuê bao
Hệ thống tài khoản VTC Tích hợp dịch vụ - kết nối cộng đồng