Hệ thống tài khoản VTC trân trọng thông báo Chính sách nạp Vcoin mới được áp dụng từ lúc 0h ngày 17/04/2020.

I. Nạp Vcoin từ VTC Pay

Tỷ lệ Vcoin khách hàng nhận được là 100% Vcoin.

* Đặc biệt, Nạp/Mua mã thẻ Vcoin qua Ví điện tử VTC Pay tại website https://vtcpay.vn hoặc ứng dụng mobile VTC Pay, khách hàng sẽ được giảm giá 5% mỗi mệnh giá Vcoin. Cụ thể:

STT Số tiền khách hàng trả (VND) Vcoin khách hàng
nhận được
1 9.500 10 Vcoin
2 19.000 20 Vcoin
3 47.500 50 Vcoin
4 95.000 100 Vcoin
5 190.000 200 Vcoin
6 285.000 300 Vcoin
7 475.000 500 Vcoin
8 950.000 1.000 Vcoin
9 1.900.000 2.000 Vcoin
10 4.750.000 5.000 Vcoin
11 9.500.000 10.000 Vcoin
Lưu ý :
- Vcoin sử dụng trong tất cả các sản phẩm - dịch vụ của VTC và các đối tác kết nối với VTC.

II. Nạp Vcoin từ thẻ trả trước

1. Thẻ Vcoin

Tỷ lệ Vcoin khách hàng nhận được là 100% Vcoin. Theo đó, số Vcoin nhận được tương ứng với từng mệnh giá thẻ như sau:

STT Mệnh giá thẻ (VND) Vcoin khách hàng
nhận được
1 10.000 10 Vcoin
2 20.000 20 Vcoin
3 30.000 30 Vcoin
4 50.000 50 Vcoin
5 100.000 100 Vcoin
6 200.000 200 Vcoin
7 300.000 300 Vcoin
8 500.000 500 Vcoin
9 1.000.000 1.000 Vcoin
10 2.000.000 2.000 Vcoin
11 5.000.000 5.000 Vcoin
12 10.000.000 10.000 Vcoin

III. Nạp Vcoin từ tài khoản ngân hàng

Tỷ lệ Vcoin khách hàng nhận được là 100% Vcoin.

Hình thức thanh toán Vcoin khách hàng
nhận được
Tài khoản ngân hàng 100%

IV. NẠP VCOIN TỪ VÍ ĐIỆN TỬ VTC PAY:

Tỷ lệ Vcoin khách hàng nhận được là 100% Vcoin.

Hình thức thanh toán Vcoin khách hàng
nhận được
Ví điện tử VTC Pay 100%

V. Nạp Vcoin từ thanh toán quốc tế

1. Thẻ thanh toán quốc tế

Tỷ lệ Vcoin khách hàng nhận được là 100% Vcoin. Không mất phí giao dịch.

STT Hình thức thanh toán Vcoin khách hàng
nhận được
1 Thẻ Visa 100%
2 Thẻ Master 100%
3 Thẻ JCB 100%

2. Tài khoản Paypal

Tỷ lệ Vcoin khách hàng nhận được là 100% Vcoin.

Tỉ giá USD thay đổi theo thị trường.

STT Mệnh giá hiển thị
trên VTC Game (VND)
Vcoin khách hàng
nhận được
1 100.000 100 Vcoin
2 200.000 200 Vcoin
3 300.000 300 Vcoin
4 500.000 500 Vcoin
5 1.000.000 1.000 Vcoin

VI. Nạp Vcoin từ tin nhắn SMS

1. Nạp Vcoin bằng SMS qua đầu số 9029

Chọn game bạn đang chơi

2. Nạp Vcoin bằng SMS qua đầu số 888

Thuê bao Vinaphone - Thêm data miễn phí
Vcoin x 8 + 50MB freedata(*)
Vcoin x 16 + 100MB freedata(*)
Vcoin x 40 + 250MB freedata(*)
Vcoin x 80 + 500MB freedata(**)
Vcoin x 160 + 1GB freedata(**)
Lưu ý:

- Khoảng cách thời gian kết thúc tin nhắn trước và thời gian bắt đầu nhắn tin sau phải lớn hơn 5 giây.
- Khách hàng không được sử dụng quá 10 số điện thoại nạp vào 1 tài khoản trong vòng 30 ngày.


Đối tượng và Điều kiện sử dụng:

Đối với nhà mạng Viettel
- Thuê bao trả trước hoạt động 2 chiều.
Đối với nhà mạng Mobifone
- Thuê bao trả trước hoặc thuê bao trả sau hoạt động 2 chiều.
- Thuê bao có thời gian kích hoạt >= 30 ngày trở lên.
Đối với nhà mạng Vinaphone
- Thuê bao trả trước (không bao gồm thuê bao EZCOM) hoạt động 2 chiều.
- Thuê bao trả trước có thời gian kích hoạt >= 90 ngày trở lên.
- Thuê bao sử dụng thiết bị hỗ trợ kết nối 3G trở lên.


Hạn mức:

- Đối với nhà mạng Viettel: 2.000.000 VND/thuê bao/ngày.
- Đối với nhà mạng Mobifone: 500.000 VNĐ/thuê bao/ngày.
- Đối với nhà mạng Vinaphone: 1.000.000 VND/thuê bao/ngày.

Quy định của nhà phát hành VTC Game:

- 01 Tài khoản VTC Game chỉ được nạp Vcoin bằng SMS tối đa 2.000.000 VNĐ/ngày.
- Trong vòng 07 ngày, 01 Tài khoản game chỉ được nạp bằng SMS từ 01 số điện thoại.
- Trong vòng 07 ngày, 01 Tài khoản game chỉ được mua gói quà in-game bằng Vcoin từ 01 Tài khoản VTC Game.
- Quy định trên áp dụng cho tất cả các đầu số 9029; 888 và tất cả các nhà mạng.

Hệ thống tài khoản VTC Tích hợp dịch vụ - kết nối cộng đồng