The Leading Game Publisher In Viet Nam - Be our partner and grow together!

VTC Game 确认《风之大陆 - Laplace M》游戏公测时间,玩家们已经准备好呼风唤雨了吗?

VTC Game 确认《风之大陆 - Laplace M》游戏公测时间,玩家们已经准备好呼风唤雨了吗?

Xem tiếp ›
War And Order – 无法抗拒的王权之战今日开启下载

成功发行《风之大陆-Laplace M》以及进行内测《New Gunbound M》游戏之后,VTC Game将在2019年最后几周发布新产品。

Xem tiếp ›
AU MIX - VTC GAME发行的最新舞蹈游戏将在2020/02/27正式上线

Au Mix – VTC GAME发行具有独特多样的玩法以及出色3D画风的最新舞蹈游戏将在2020/02/27 10点正式上线。

Xem tiếp ›
[MINImax Tinyverse] VTC GAME 策略手游游戏将在2020/04/10越南正式上线

MINImax Tinyverse - Tựa game mobile đậm chất chiến thuật, cốt truyện ly kỳ, đồ họa cực đỉnh được NPH VTC Game ra mắt chính thức ngày 10/04/2020 tại thị trường Việt Nam

Xem tiếp ›