tổng số tiền ủng hộ
8.886.000 đ
số lượt đã ủng hộ
61
đơn vị bảo trợ thông tin
tổng số tiền ủng hộ
31.712.000 đ
số lượt đã ủng hộ
150
đơn vị bảo trợ thông tin