Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
290833 12        
290832 64        
290831 70        
290830 31        
290829 49        
290828 94        
290827 43        
290826 77        
290825 46        
290824 13        
290823 87        
290822 87        
290821 42        
290820 66        
290819 78        
290818 53        
290817 24        
290816 17        
290815 73        
290814 58        
x

THÔNG BÁO

Get Adobe Flash player