Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
380743 33        
380742 42        
380741 13        
380740 76        
380739 23        
380738 42        
380737 62        
380736 51        
380735 83        
380734 41        
380733 87        
380732 25        
380731 33        
380730 37        
380729 21        
380728 86        
380727 75        
380726 72        
380725 02        
380724 35        
x

THÔNG BÁO

Get Adobe Flash player