Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
293335 82        
293334 79        
293333 77        
293332 13        
293331 87        
293330 25        
293329 75        
293328 17        
293327 31        
293326 45        
293325 11        
293324 02        
293323 16        
293322 48        
293321 55        
293320 76        
293319 78        
293318 81        
293317 46        
293316 44        
x

THÔNG BÁO

Get Adobe Flash player