Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
291909 83        
291908 82        
291907 50        
291906 18        
291905 59        
291904 99        
291903 49        
291902 37        
291901 44        
291900 42        
291899 36        
291898 69        
291897 86        
291896 61        
291895 36        
291894 54        
291893 67        
291892 11        
291891 57        
291890 27        
x

THÔNG BÁO

Get Adobe Flash player