Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
409020 48        
409019 57        
409018 22        
409017 55        
409016 89        
409015 76        
409014 66        
409013 75        
409012 49        
409011 88        
409010 88        
409009 08        
409008 52        
409007 62        
409006 63        
409005 32        
409004 51        
409003 02        
409002 73        
409001 24        
x

THÔNG BÁO

Get Adobe Flash player