Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
294343 54        
294342 76        
294341 67        
294340 14        
294339 25        
294338 85        
294337 42        
294336 38        
294335 29        
294334 66        
294333 23        
294332 99        
294331 57        
294330 56        
294329 72        
294328 05        
294327 68        
294326 38        
294325 66        
294324 12        
x

THÔNG BÁO

Get Adobe Flash player