Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
425929 12        
425928 05        
425927 05        
425926 72        
425925 40        
425924 48        
425923 85        
425922 41        
425921 51        
425920 47        
425919 75        
425918 84        
425917 66        
425916 65        
425915 58        
425914 09        
425913 15        
425912 24        
425911 62        
425910 94        
x

THÔNG BÁO

Get Adobe Flash player