Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
424157 48        
424156 81        
424155 54        
424154 91        
424153 48        
424152 81        
424151 83        
424150 11        
424149 73        
424148 57        
424147 63        
424146 97        
424145 26        
424144 31        
424143 76        
424142 13        
424141 74        
424140 06        
424139 78        
424138 73        
x

THÔNG BÁO

Get Adobe Flash player