Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
431086 88        
431085 10        
431084 12        
431083 32        
431082 86        
431081 65        
431080 63        
431079 84        
431078 68        
431077 21        
431076 88        
431075 61        
431074 42        
431073 29        
431072 25        
431071 11        
431070 92        
431069 22        
431068 00        
431067 34        
x

THÔNG BÁO

Get Adobe Flash player