Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
363375 77        
363374 29        
363373 87        
363372 28        
363371 65        
363370 66        
363369 53        
363368 36        
363367 85        
363366 74        
363365 01        
363364 45        
363363 29        
363362 42        
363361 75        
363360 24        
363359 66        
363358 77        
363357 65        
363356 19        
x

THÔNG BÁO

Get Adobe Flash player